Systém řízení kvality

K zajištění úplné spokojenosti zákazníků a v souladu s technicko-kvalitativními předpisy platnými pro výrobky a poskytované služby přijala firma FASTENERS efektivní systém řízení kvality, stanovila odpovědnosti, postupy a zdroje. Vše se realizuje v souladu s předpisy obsaženými ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2016. Tento systém řízení kvality se dnes rozšiřuje také na partnery z asijského východu. Monitorujeme celý systém výroby šroubů ve stadiu surovin až k hotovému produktu a využíváme zaměstnance uvnitř podniku a důležitá pracoviště jak v Číně, tak v České republice.