Příklady použití nerezové oceli v průmyslu i domácnosti

Nerezová ocel v žádném případě není novým materiálem, například v USA se masově rozšířila již ve 30. letech minulého století. Popularita nerezové oceli však stále stoupá zejména díky jejím výtečným antikorozním, mechanickým a ekologickým vlastnostem. Na následujících řádcích se společně podíváme na několik příkladů využití v konkrétních průmyslových oblastech a neopomeneme ani výhody používání nerezové oceli v domácnostech.

1. Nerezová ocel ve stavebnictví

Intuitivně se jako první nabízí stavebnictví, protože stavby využívající ocel mají skutečně dlouhou historii. Nerezová ocel je vynikající zejména jako výztuž v betonových stavbách – na rozdíl od běžné oceli totiž poskytuje větší životnost a absence oxidování železa při korozi zabraňuje praskání betonu. Další výhodou je také velká odolnost proti chloridům obsažených v posypových materiálech. Navíc lze bezproblémově kombinovat nerezovou a klasickou ocel.

Aplikace nerezové oceli může hrát klíčovou roli ve všech dopravních konstrukcích (ať už u mostů, parkovišť nebo vodních děl). Kvůli delší životnosti a minimální údržbě totiž nebude docházet k častým dopravním omezením, které jsou obvyklým strašákem u běžných ocelových konstrukcí. Nezanedbatelné je také snižování tloušťky betonu a tím celkové váhy staveb.

Když zohledníme i velmi příznivé elastické a mechanické vlastnosti (vedoucí k velké odolnosti proti zemětřesením i požárům), dojdeme k nevyhnutelnému závěru – konstrukční výhody nerezové oceli jednoznačně převyšují nevýhodu spočívající v 10-15% navýšením celkové ceny projektu.

Další použití ve stavebnictví jsou např.:

 • prefabrikované dílce,
 • dálnice,
 • stavby vyžadující nemagnetičnost (letiště, banky, zdravotnická zařízení),
 • drobné stavby (např. protivalová opatření či větrné elektrárny)

Nejčastější používaná jakost je WNr. 1.4301, můžeme narazit také na:

 • Austenity: AISI 304 H (WNr. 1.4301), 321 ,316 L, 316 LN, 316 Ti
 • Duplex: WNr. 1.4462, 1.4501

Jednotlivé jakosti se samozřejmě liší v mechanických vlastnostech, odolnosti a také v ceně.

Typickým příkladem staveb s nerezovou ocelí je například londýnská katedrála St. Paulus nebo mrakodrap Chrysler Building v New Yorku.

pouziti-nerezove-oceli-stavebnictvi.png

2. Nerezová ocel v dopravě

Bez přehánění můžeme nerezovou ocel označit jako materiál budoucnosti pro většinu dopravních odvětví. Proč?

Sebemenší snížení hmotnosti dopravních prostředku (ať už vlaku, autobusu nebo komerčního kamionu) se velmi příznivě odrazí:

1. Ve spotřebě paliva. Čím lehčí vozidlo, tím více klesá spotřeba paliva a samozřejmě také vypouštění výfukových plynů.

2. V nižších nákladech na údržbu.

3. V delším životním cyklu vozidla.

Navíc pokud odlehčíme přepravní vozidla (a není důležité, jestli přepravují balíky nebo lidi), můžeme přepravit více nákladu za stejný čas a peníze. Skutečně i drobný rozdíl ve váze se bohatě zaplatí delší životností, která také spolehlivě pokryje vyšší vstupní náklady na konstrukční materiál.

U automobilů a autobusů se nerezová ocel může uplatnit u výfukových zařízeních nebo v motorech (u flexibilních hadic či hadicových spon). U vlakové dopravy je už nerezová ocel nějakou dobu oblíbeným materiálem, z kterého se vyrábějí celé vagony – navíc je tento materiál o mnoho bezpečnější při nehodách.

pouziti-nerezove-oceli-doprava.png

3. Nerezová ocel v lékařství

V nerezových ocelích se běžně vyskytují chemické prvky chrom a nikl. Základním předpokladem pro využití v lékařství je fakt, že tyto dva prvky se běžně vyskytují v našem okolí a v malém množství jsou pro lidské tělo dokonce prospěšné. Důležitou roli hraje také povrchová (tzv. pasivní) vrstva, která se udržuje oxidací v jakémkoli prostředí s kyslíkem a velmi dobře zabraňuje kontaminaci cizími látkami (a přispívá tak ke sterilitě nástrojů či implantátů).

Z lékařského hlediska se nerezová ocel rozděluje do tří skupin podle toho, jak dlouho je v kontaktu s lidskými tkáněmi:

 • přechodně (do 60 minut)
 • krátkodobě (do 30 dní)
 • dlouhodobě (nad 30 dní)

Obyčejnější jakosti nerezové oceli (1.4305, 1.4301) se používají například pro běžné nástroje při operacích nebo například v zubařině. V normě ISO 7153-1 nalezneme obecné vymezení všech přijatelných jakostí nerezové oceli pro tato použití.

Pro implantáty se samozřejmě používají také speciální jakosti (vznikající například tavením ve vakuu). Také musí splňovat speciální požadavky na úpravu povrchu, často jsou dodatečně dohlazovány. Nerezová ocel má své pevné místo i ve farmaceutickém průmyslu při přípravě léků (zejména jakost 1.4401).

pouziti-nerezove-oceli-lekarstvi.png

4. Nerezová ocel v potravinářském průmyslu

Odolnost proti korozi, pasivní antikontaminační vrstva (dostupná bez jakýchkoli úprav, není tedy třeba používat žádné antikorozní nátěry) a snadné čištění umisťují nerezovou ocel velmi vysoko na žebříčku preferovaných materiálů i v potravinářství. Můžeme ji nalézt:

 • v dopravě a převážení – zejména mléka
 • u zpracovávání surovin – čokoláda, ovoce, suché suroviny typu cereálií a opět mléko
 • na jatkách
 • v úložných nádobách – hlavně pro pivo nebo víno

Odborné studie naznačují, že nerezová ocel v potravinářství by měla mít cca 18% podíl chromu – právě tehdy vykazuje nejvyšší odolnost vůči korozi i při vystavení agresivním tekutinám (víno, rajčatová šťáva atd.). Jednotlivé státy i EU dokonce mají vlastní směrnice, které se zabývají právě minimálním podílem chromu.

Nerezová ocel je samozřejmě výtečná i pro nádobí (vizte použití v domácnosti níže). Vědcům působilo starosti uvolňování chromu a niklu při přípravě jídel, zejména například při prvním smažení na nové pánvi – studie však ověřily, že jde o zanedbatelný jev a množství těchto prvků nepřekračuje obvyklé objemy, které lidské tělo běžně denně přijímá.

pouziti-nerezove-oceli-potravinarsky-prumysl.png

5. Nerezová ocel v domácnostech

Pro domácnosti je atraktivní zejména již zmiňovaná snadná údržba – pro valnou většinu případů si vystačíme s jednoduchým omytím a otřením. Povrch navíc zůstává hladký i při dlouhodobém tření (například míchání a dření dna hrnců). Stejnou vlastnost oceníte i v nerezových dřezech, které jsou velmi pružné a nemohou se jen tak rozbít dopadnutím těžšího předmětu (na rozdíl od např. kameninových).

Velmi zajímavé je využívání nerezové oceli v pračkách. Díky velké teplotní odolnosti pak může pračka při odstředivém ždímání provádět větší počet otáček, efektivněji dostávat vodu z tkanin a tím také spořit energii. Běžně můžeme nalézt také další kuchyňské vybavení z nerezu (v domácích i profesionálních podmínkách): misky, příbory, hrnce a další kuchyňské náčiní.

pouziti-nerezove-oceli-domactnost.png

Závěrem

Velkou výhodou nerezové oceli je ekologičnost – až 60 % použitých výrobků je recyklovatelná a roztavením je znovu použitelná pro výrobu zbrusu nových nástrojů. Je zřejmé, že vyšší pořizovací náklady se více než dodatečně vykompenzují životností, nízkou údržbou a mnoha dalšími příznivými vlastnostmi.