Pozvánka na Valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

FASTENERS CZ, a.s.
IČO 269 64 554, se sídlem Praha 1, Staré Město, Konviktská 291/24, PSČ 110 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12184

svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční :

Ve středu dne 15. 05. 2017 v 9,00 hodin na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 604 31 ve společné notářské kanceláři Mgr. Pavla Vavříčka a JUDr. Alice Sedlákové.

Více informací v přiloženém PDF.