Kotevní technika – základní použití a prvky

Základním principem kotevní techniky je přenést účinky zatížení uchycených předmětů či konstrukcí na kotevní podklad, přičemž podkladem zde rozumíme nosnou i nenosnou stavební konstrukci. Typickými materiály jsou dřevo, cihly, beton, sádrokarton atd.

Je klíčové vybrat správnou kotevní techniku vzhledem k materiálu podkladu, umístění (interiér vs. exteriér) a samozřejmě schopnou snášet příslušné zatížení – ať už statické, nebo dynamické. Při kotvení je třeba vzít v úvahu:

 • co se upevňuje
 • do jakého materiálu se upevňuje (problém představují hlavně lehké betony kvůli jejich nízké pevnosti v tahu i v tlaku)
 • velikost a směr zatížení
 • co nejpřesnější předpoklad vnějších vlivů
 • jestli se někdy bude ukotvený předmět demontovat

Existují 3 základní druhy kotvení

1. Tvarové kotvení pracuje se sladěným tvarem díry v podkladu a upevňovaného prvku.

2. Třecí kotvení pracuje s třením, která vzniká tlačením upevňovaného prvku k podkladu.

3. Spojivé kotvení využívají chemické kotvy.

Důležité jsou také možnosti namáhání kotev:

 • v tlaku
 • v tahu
 • ve smyku

V oblasti kotevní techniky se velmi dobře osvědčuje nerezová ocel díky své velké odolnosti vnějším vlivům a ostatním fyzikálně-mechanickým vlastnostem. Základní spektrum kotvících prvků zahrnuje:

 • hmoždinky
 • ocelové kotvy a kotvy do betonu
 • kotevní patky
 • samořezné šrouby

Přejít na nabídku kotevní techniky

Hmoždinky

Hmoždinka se osazuje do otvorů, pomocí kterých se kotví a slouží jako dodatečný upevňovací element. Může být vyrobena z nejrůznějších materiálů, dominují plasty a kovy (záleží na podkladu a zatížení). Mezi další důležité parametry patří užitná délka (neboli tloušťka montovaného dílu) a kotevní hloubka. Existují 3 základní druhy montáže:

1. předsazená montáž – standardní vyvrtání díry, vložení hmoždinky a zavedení kotvícího prvku

2. průvlečná montáž – tento typ je zjednodušený, díry se vrtají již dle montované věci, hmoždinka se vloží přes předmět a ten se ihned ukotví

3. distanční montáž – kotvení neprobíhá přímo na stěně, ale v určité vzdálenosti

fasteners-kotevni-technika-3.png

Ocelové kotvy a kotvy do betonu

Ocelové kotvy se používají v náročnějších exteriérových podmínkách. I při využívání nerezu je třeba přijmout opatření proti možné korozi popsané v tomto článku. Mezi nejpopulárnější typ ocelových kotev patří tzv. průvlakové, které se používají hlavně do betonu nebo tvrdého kamene.

Často diskutovanou záležitostí je u kotevní techniky cena – čím nižší, tím lepší. U jakékoli kotevní techniky by však mělo hrát prim špičkové provedení, protože v případě selhání může docházet k velkým škodám na majetku či dokonce na životech. Dobrou ocelovou kotvu lze identifikovat např. okázalými výstupky a zuby na expanzním kroužku či hladkým a celistvým zúženým povrchem kuželíku. Levné produkty se obvykle vyrábějí obráběním místo lisováním za studena, což vede k nižší kvalitě výrobku.

Druhy ocelových kotev lze rozdělit např. na:

 • s prodlouženou délku závitu
 • s dvěma expanzivními prvky
 • s flexibilní hloubkou ukotvení

Při montáží je třeba dávat pozor na moment utažení překračující povolenou hodnotu, protože to zkrátí životnost kotvy. Ocelové kotvy také obvykle nelze demontovat, chytrým řešením je příprava většího kotvícího otvoru, do kterého lze při demontáží kotvu zarazit.

Kotevní patky

Tento typ kotvící techniky se používá hlavně pro uchycení dřevěné konstrukce k betonovému podloží, například u pergol nebo teras. Jde o ohýbaný, nejčastěji ocelový plech s otvory pro ukotvení. Nejpoužívanější jsou tvary písmene U, L a T.

Kotevní patky mohou mít přišroubovaný nebo přivařený čep, takové se hodí zejména do nezatvrdnutého betonu u nových konstrukcí. Naopak při rekonstrukcích se na tvrdý beton používají kotevní patky bez čepů.

fasteners-kotevni-technika-2.png

Samořezné šrouby

Jsou vyrobeny s cílem udělat si otvor v podkladovém materiálu bez nutnosti přípravného vrtání (obvykle již není třeba další zajištění). Často se však také kombinují s hmoždinkami. Samořezné šrouby se vyrábějí pro ukotvení ke dřevu, oceli, betonu, hliníku a dalším kovům.

Významným parametrem je únosnost, která vyjadřuje maximální hodnotu před:

 • přetržením
 • porušením soudržnosti s podkladem
 • vytržení šroubu
 • porušení podkladu

Mezi standardní používané typy patří:

 • s hranatou hlavou (šestihranné, čtyřhranné)
 • s válcovou hlavou
 • s čočkovitou hlavou (zápustné i nezápustné)
 • s půlkulatou hlavou atd.

Kotevní technika u Fasteners

V našem online katalogu naleznete pestrý výběr hmoždinek a dalších mechanických i chemických kotev.