Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Logistika

Nutnost snížení nákladů

Ekonomická situace na celém světě, globalizace, strukturální změny, otevírání trh a nebezpečí nově vzniklé konkurence, vede podniky k tomu, aby začaly velice intenzívně uvažovat o změně organizace procesů, vedoucí k posílení vlastní konkurenceschopnosti.
Na poli logistiky, zejména v procesu nákupu, má mnoho podniků své největší rezervy. Zjednodušením těchto procesů zákazníkovi zbývá více času a energie soustředit se na základní problémy výroby.
Když se podaří dospět k společně přijatelnému řešení, kdy nabídka logistického systému umožní zákazníkovi soustředit se na hlavní procesy a snížit tak podstatně své náklady - vytyčený cíl bude dosažen a náklady budou sníženy.

Určení C dílů vhodných pro logistické řešení

Námi navržené logistické řešení se zabývá tzv. C díly. C díly jsou takové díly, které jsou svou cenou pod 5% ceny výsledného produktu. Při pohledu na následující diagram je zcela jasné, že cílem našeho snažení bude nabídka logistického systému na segment nekritických dílů s nízkým nákupním rizikem a nízkým vlivem na výsledek. Spojovací materiál bezesporu patří do tohoto segmentu.

Pravidlo 15/85

Na základě dlouhodobé zkušenosti se dá říct, že z ceny spojení dvou dílů pouze 15% patří samotnému spojovacímu materiálu a zbytek, 85% tvoří logistické a inženýrské náklady. Při pohledu na další diagram, je patrné, že když se podaří ušetřit 10% ceny spojovacího materiálu, celkové náklady na jedno spojení se sníží pouze o 1,5%. Ovšem, když se nám podaří snížit náklady logistického procesu kolem tohoto spojení, úspora činí až 45% nákladů tohoto spoje. Naše další úsilí bude zaměřeno na obě hlavní složky - spojovací materiál a logistika, s důrazem na logistiku.

FASTENERS CZ nabízí svým zákazníkům následující logistická řešení:

Kanban - direkt systém zásobování

  • v podmínkách jistoty - opakovaná výroba s minimálními výkyvy
  • v podmínkách nejistoty - stale opakující výkyvy

Přejít na objednávku katalogu

VMI - dodávky řízené dodavatelem

přenesení odpovědnosti za dodavky na dodavatele spojovacího materiálu, a to sledováním spotřeby zákazníka přes elektronický přenos dat.

Následující zobrazení představuje neutrální průzkum

průměrných procesních výdajů za pořízení režijního materiálu, tak zvaných C -díly. Při použiti systému kanban a jiných logistických řešení je názorně ukázáno, jak se zmenšily náklady na pořízeni.

Průzkumu se zúčastnilo 86 výrobních firem z různých oborů:

(Po kliknutí na obrázek se Vám zobrazí ve zvětšeném formátu.)